تبلیغات
مهندسی مکانیک و تأسیسات مکانیکی ساختمان - دریچه بازدید
مهندسی مکانیک و تأسیسات مکانیکی ساختمان
مهندسی مکانیک ، تهویه مطبوع ، گرمایش ، تبرید
جهت ورود به سایت فروشگاه آنلاین کلیک کنید


________________________________________________________________________


بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 1391/11/13

الف) به منظور بازدید و رفع گرفتگی احتمال لوله های فاضلاب در نقاط زیر باید دریچة بازدید نصب شود:
1) در بالاترین نقطة هر شاخة انشعاب افقی؛
2) در محل تغییر امتداد لوله های افقی فاضلاب، در صورتی كه زاویة تغییر جهت لوله بیش از 45 درجه باشد؛
3) در پایین ترین قسمت لولة قائم فاضلاب، قبل از زانوی پایین لوله؛
4) در نقاطی روی لوله قائم فاضلاب كه برای آزمایش با آب دریچة دسترسی لازم است؛
5) روی لولة اصلی افقی فاضلاب، حداكثر به فاصلة 30 متر از یكدیگر؛
6) در خروج لولة اصلی افقی، بلافاصله بعد از خروج از ساختمان.

www.HVRAC.ir


ب) اندازة دریچة بازدید
1) روی لوله كشی فاضلاب، تا قطر نامی 100 میلی متر (4 اینچ)، اندازة دریچة بازدید باید برابر با قطر نامی لولة فاضلاب باشد.
2) در لوله كشی فاضلاب با قطر نامی بیش از 100 میلی متر، اندازة دریچة بازدید باید 100 میلی متر باشد.
3) در لوله كشی افقی فاضلاب اصلی ساختمان با قطر نامی بیش از 200 میلی متر (8 اینچ)،برای بازدید باید آدم رو نصب شود. درپوش آدم رو باید در محل خود كاملاً مستقر، پایدار و گازبند باشد.

پ) نصب دریچة بازدید
1) دریچة بازدید باید در جایی و به ترتیبی نصب شود كه دسترسی به آن آسان باشد و به سهولت بتوان از آن نقطه با فرستادن فنر، یا ابزار دیگر، گرفتگی لوله را برطرف كرد. فاصلة دریچة بازدید از دیوار مقابلش باید دست كم 45 سانتی متر باشد.
2) دریچة بازدید كه روی لوله فاضلاب نصب می شود باید با واشر مناسب و پیچ و مهره كاملاً آب بند و گازبند شود تا فاضلاب از آن نقطه به داخل ساختمان نشت نكند و گازهای داخل لوله به فضاهای داخل ساختمان نفوذ پیدا نكند.
3) اگر لولة افقی یا قائم در اجزای ساختمان دفن شود، دسترسی به دریچة بازدید باید با نصب یك دریچه كه تا سطح تمام شدة كف یا دیوار ادامه دارد، امكان پذیر شود.
4) دریچة بازدید باید طوری روی لولة فاضلاب قرار گیرد كه دهانة آن در خلاف جهت جریان فاضلاب یا عمود بر آن باشد.
5) اگر دریچة بازدید در محلی نصب شود كه احتمال یخ زدن آب داخل لوله باشد، باید آن را در برابر یخ زدن حفاظت كرد.
6) نصب دریچة بازدید در فضاهای تهیة مواد خوراكی (مانند نانوایی، قصابی، شیرین ی پزی و فضاهای پخت و پز) مجاز نیست.

منبع: مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان


٭ طبقه بندی:
فاضلاب، 
٭ برچسب ها:
دریچه بازدید فاضلاب، Clean out، دریچه بازدید، مبحث شانزدهم مقررات ملی، مبحث 16 مقررات ملی ساختمان، اندازه دریچه بازدید، نصب دریچه بازدید،
ارسال توسط اسماعیل بوستانی
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نظر سنجی
شما کدام نرم افزار تأسیساتی را ترجیح می دهید؟پیوند های روزانه
ویترین فروشگاه
بسته ویژه تأسیسات مکانیک ساختمان
بسته ویژه تأسیسات مکانیکی ساختمان


بسته ویژه مهندسی مکانیک
بسته ویژه مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات - تبدیل انرژی)


کتاب آموزش نرم افزار کریر 4.5
کتاب آموزش نرم افزار کریر 4.5


پروژه کامل بیمارستان
پروژه کامل بیمارستان


پروژه کامل استخر و جکوزی
پروژه کامل استخر و جکوزی


پروژه سیستم بخار ساختمان 9 طبقه
پــروژه کـامل سیـستـم بخـــار ساخــتمان 9 طبقه


برنامه محاسبه بار گرمایشی ساختمان
برنامه محاسبه بار گرمایشی ساختمان - اختصاصی
HVRAC


پروژه تأسیساتی ساختمان 16 واحدی
پ
روژه تأسیساتی کامل ساختمان 16 واحدی


پروژه تأسیساتی ساختمان 24 واحدی
پروژه تأسیساتی کامل ساختمان
24 واحدی


پروژه تأسیساتی ساختمان 4 واحدی
پروژه تأسیساتی کامل ساختمان
4 واحدی

ابزارهای مفید